Xé hai ăn chè đậu tà hủ

Chuyện hồi nhỏ của tôi, tôi nhớ cũng khá nhiều, nhưng chỉ từ lúc 5 tuổi trở đi, còn trước đó chỉ lờ mờ, chung chung, không có gì ấn tượng. Như chuyện hồi 3,4 tuổi, sáng sáng ra trước sân nhà vít đất ăn. Không biết tôi nghe ai nói ăn đất bổ lắm. Ha ha. Tôi còn bảo thằng em kế: Ăn đi, bổ lắm đó.Thằng nhỏ lắc đầu quầy quậy: Thôi, ghê thấy mồ.Nhưng tôi chỉ ăn một, hai miếng nhỏ, cho có. Vị đất ngòn ngọt…

Read More