Mười Một

Nói một người đã làm tròn đạo hiếu thì có vẻ hơi khoa trương một chút, hàm hồ một chút, bởi vì đạo-hiếu là mênh mông biết làm sao cho tròn, cho đủ, họa chăng chỉ nói được về các danh nhân, các tấm gương hiếu đạo trong truyện cổ tích. Nhưng với đứa em thứ Mười Một của tôi, tôi không ngại gì để nói nó chính là đứa con hiếu thảo, đã tự giác làm biết bao việc để đỡ dần cho cha mẹ trong những giai đoạn…

Read More