Người bảo thủ

Ảnh bìa: Hỷ, nộ, ái, ố – tranh sơn dầu – Phan Trọng Văn. Anh luôn tìm cách phân trần với vợ những chuyện mà anh cho là do người ta không hiểu anh mới ra cớ sự. Hình như anh chẳng để ý đến việc cô vợ luôn đứng về phía anh. Dù vợ có nói nhiều lần câu “anh nói đúng”, anh vẫn lằng nhằng, kể lể. Vợ anh là người ít học, tính khí đơn giản, có phần hơi nhu nhược. Chị luôn cảm thấy không xứng…

Read More