Người bạn tốt

Tôi viết bài về những người thân khá nhiều nhưng có một người mà lâu ngày tôi quên mất, đáng lẽ phải được nói đến đầu tiên, đó là Vinh, bạn đồng hương với tôi. Tôi quen Vinh trong nhóm bạn Bến Tre ở nhà trọ hẻm Ngô Quyền, quận 5. Thời đó tôi đang học đại học kinh tế. Các bạn tôi cũng vậy nhưng chúng tôi khác chuyên ban. Vinh thường đến đó chơi, thế là chúng tôi quen nhau. Vinh dạy trường cấp 2 ở đường Lò…

Read More