“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”

Mỗi lần chán đời tôi lại nhớ hai câu thơ trong bài ca trù (hát nói) Đời Đáng Chán của thi sĩ Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu: “Đời đáng chán hay không đáng chán Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm” Tất nhiên câu trả lời đã có sẵn: “Chán! ” Mà đã gần 7 năm nay tôi hay chán đời lắm. Lý do chỉ có một: Quá rảnh rỗi! Đúng vậy, từ ngày về hưu, gã chán đời liền mon men đến gần đòi kết bạn. Lâu ngày…

Read More