Lai rai cùng sầu riêng

Câu đố:“Thẩn thơ chỉ có một mìnhChồng con chẳng có gia đình quạnh hiu”– Đố là quả gì?Dễ quá phải không các bạn. Đó chính là quả sầu riêng. Sầu riêng là một loại trái cây nổi bật bởi kích thước lớn và vỏ ngoài cứng, có gai nhọn…Cây thường mọc ở các vùng nhiệt […]