Cây đa khu nhà trọ

Bà già chỉ tay ra gốc đa, chỗ tập trung mấy thùng rác. Có 3 thùng, hai màu xanh nước biển, 1 màu vàng. Nhưng bà không nói về mấy cái thùng đó, mà thều thào:● Ban đêm có con ma áo trắng thỉnh thoảng hiện ra ở đó. Mà nó linh lắm nhen, xin cái gì là được cái đó.● Ma chứ đâu phải thần thánh đâu mà bà cầu xin.● Tui cũng không biết. Cầu đại thôi, không ngờ lại được.● Ví dụ bà cầu gì nè?● Ơ…Tui…

Read More