Hào Vũ – Mảnh khăn trắng muốt

Sáng sớm mưa bay lất phất, gió nhẹ hiu hiu. Đường quận 9 xe người xuôi ngược, hàng quán lưa thưa. Sắp đến giờ vào ca rồi, thấy thương thương những dáng người hối hả.  Kỷ niệm về những mùa mưa cũ cũng bay bay, đậu trên kính xe, chấp chới trên cánh áo đi […]