Con chết chưa con?

Đêm đó tôi làm việc ở Nhà khách 71 Đồng Nai, không ra hiện trường. Lúc đó Khánh Hưng đang đóng vai anh du kích bị địch càn, bắn chết. Theo kế hoạch thì sau khi đóng xong cảnh này Khánh Hưng sẽ đi mua bánh mì ca 3 cho Đoàn, ghé Nhà khách đưa tôi 1 ổ. Vì đợi lâu quá nên tôi nhắn tin giỡn với Khánh Hưng hỏi thử xem nó đóng xong chưa. Tôi nhắn: “Con chết chưa con?”. Ai dè ngay lúc đó Khánh Hưng…

Read More