Vinh

Vinh, bạn đứa cháu gọi tôi bằng bác chơi với tôi từ rất lâu, coi nhau như bạn bè. Hai đứa thường hẹn cà phê, hát hò “liên tục phát triển”.  Hình như chúng tôi hợp gu nhau, hoặc vả Vinh chìu tôi vì nể nang cũng có. Vinh làm công ty nước ngoài và […]