Phước Thạnh

Năm 1976 bà dì tôi mua cho ba má tôi một miếng đất trong xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Bến Tre. Đất gần một mẫu toàn vườn và 2000 mét vuông hố bom đã thành ao.  Đất mua xong mới cất nhà. Cậu Hai, em bà con của má tôi từ Vĩnh Long qua phụ trách làm nhà. Đứa em thứ 11 của tôi phụ cùng một anh thợ thuê. Khoảng 2 tháng hơn thì nhà làm xong. Đó là một căn nhà tranh vách lá rộng rãi cho…

Read More