Bàn thêm một chút về câu của người xưa: “Nói trước bước không qua”

Ông bà mình có câu “Nói trước bước không qua” ngẫm lại thấy cũng chí lý. Tất nhiên điều ấy không phải tuyệt đối, vì cũng còn tùy vào những trường hợp cụ thể và tùy vào mỗi con người. Có những câu châm ngôn dân gian chỉ là kết luận của thống kê, căn cứ vào xác suất cao nhất trong kết quả của một vấn đề, một hiện tượng, chứ hoàn toàn không có một lý giải khoa học nào cả.Kho tàng ca dao, tục ngữ của Việt…

Read More