Đời làm phim

Đã lâu lắm rồi. Những chuyến đi mấy mươi năm trước chỉ để lại những dấu tích mờ nhạt. Các điểm đến giờ đây chắc đã có nhiều thay đổi. Đời làm phim rày đây mai đó, khổ nhiều sướng ít nhưng buồn ít vui nhiều. Vậy nên mới có sự gắn bó với nghề gần bốn mươi năm, để đôi khi ngoảnh nhìn quá khứ mà không khỏi kinh ngạc: mình làm nghề ngần ấy năm rồi sao? Năm 1979 mình đi phim ‘đầu tay” là Đêm Nước Rong,…

Read More