Chuyện kỳ diệu

Có nhiều chuyện kỳ diệu xảy đến cho ta khiến ta trở nên duy tâm, tin vào số mệnh. Hôm đó vào lúc 12g sáng đêm Noel, buồn quá, tôi nhắn tin rủ cô bạn đi hát tại Idol karaoke. Chúng tôi hát đến gần 3g thì về. Nhờ đó tôi mới biết âm thanh […]