Báo chí Sài Gòn trước năm 1975: Vất vưởng những tờ báo nghèo, báo đối lập

* Ảnh bìa: chợ Bến Thành trước năm 1975 Sài Gòn trước 1975 mỗi ngày có khoảng 50 tờ nhật báo được xuất bản. Ngoài 3 tờ của chính quyền (tờ Tiền tuyến của Tổng cục chiến tranh chính trị, tờ Dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu, tờ Quật cường của Trung ương tình báo) […]