Thể lệ cuộc thi “Thơ hay 2023” do tạp chí Văn Nghệ TP. HCM tổ chức

Gần đây, nhiều bạn viết đã hỏi HTC về cuộc thi “Thơ Hay 2023” do Tạp chí Văn Nghệ TPHCM tổ chức. Xin đăng ở đây bản Thể Lệ của cuộc thi để mọi người tiện tham khảo, tham dự cuộc thi… T H Ể L Ệ CUỘC THI “THƠ HAY 2023” DO TẠP CHÍ VĂN NGHỆ TPHCM TỔ CHỨC Ban tổ chức cuộc thi “Thơ Hay 2023” bao gồm các thành viên Ban biên tập Tạp chí Văn Nghệ TPHCM, do nhà văn Bùi Anh Tấn – Tổng biên…

Read More